Strona szalowa.pl to efekt współpracy kilku lokalnych organizacji, działających co prawda w różnych obszarach, ale z jednym nadrzędnym celem – nieustannego przyczyniania się do tego, aby Szalowa stała się jeszcze piękniejsza, gościnniejsza i bardziej przyjazna do życia. A są nimi:

1. Stowarzyszenie Miłośników Teatru w Szalowej

Organizacja odpowiada przede wszystkim za funkcjonowanie Amatorskiego Zespołu Teatralnego – próby, spektakle, stroje, wyjazdy i konkursy… Drugą, choć nie mniej istotną gałęzią działalności jest szeroko rozumiany rozwój Szalowej i jej mieszkańców, nie tylko poprzez działania związane z kulturą.

2. Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne Kapela im. Stefana Wojny w Szalowej

Stowarzyszenie, jak sama nazwa wskazuje, ma pod swoimi skrzydłami miejscową „Kapelę” i skupia się w swej działalności przede wszystkim na jej funkcjonowaniu. Dodatkowa aktywność obejmuje działalność kulturalną kierowaną do mieszkańców Szalowej, taką jak organizacja uroczystości, wydarzeń czy spotkań towarzyskich.

3. Stowarzyszenie „Wspólnie Razem”

Organizacja o bardziej ogólnym profilu działalności w porównaniu do dwóch poprzednich – za cel stawia sobie wszechstronny i zrównoważony rozwój Szalowej i jej mieszkańców, skupiając się przede wszystkim na dzieciach, młodzieży, osobach zagrożonych wykluczeniem oraz potrzebujących pomocy z rozmaitych powodów.  

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Szalowej

Zadania szalowskiej OSP nie różnią się niczym od szeregu innych – szalowscy druhowie ratują, edukują, wspierają i pomagają, jeśli tylko zachodzi taka potrzeba. Warto dodać, że OSP w Szalowej istnieje od 1906 roku, a sama jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

5. Stowarzyszenie Kobiet Szalowskich „Szalowianki”

Zrzeszenie mieszkanek Szalowej od lat współorganizujące wydarzenia kulturalne i artystyczne oraz reprezentujące wieś na imprezach o podobnym charakterze, odbywających się w innych miejscowościach gminy Łużna. Działalność stowarzyszenia, obejmującą podtrzymywanie lokalnych tradycji i integrowanie wokół nich mieszkańców, można w pewnym stopniu porównać do popularnych kół gospodyń wiejskich.

6. Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Respect”

Organizacja działa przede wszystkim w kierunku rozwoju sportowego wśród dzieci i młodzieży. Jej misją jest zachęcanie najmłodszych mieszkańców Szalowej i okolicy do uprawiania piłki nożnej i wspieranie ich w tym działaniu. Służy temu organizacja zajęć, turniejów, zawodów i wyjazdów.  

7. Fundacja Pro Regionis

Działalność fundacji skupia się przede wszystkim na promocji i rozwoju ziemi nowosądeckiej, gorlickiej, tarnowskiej i limanowskiej. Jednym z przejawów jej aktywności jest prowadzenie kilku internetowych portali informacyjnych, w tym serwisu luzna24.pl, na którym publikowane są także informacje o wydarzeniach w Szalowej.